Kako pogledati slike


Korak 1

Odaberite kategoriju.

Želite li pogledati 360° panoramsku sliku, u glavnom izborniku odaberite neku od kategorija galerije. Npr. odaberite "Hrvatski gradovi 360°.

 

Korak 2

Odaberite galeriju.

Ako ste u glavnom izborniku kliknuli na stavku "Hrvatski gradovi 360°", onda će se otvoriti stranica sa poveznicama za izbor gradova. Poveznica sadrži ime grada i broj slika u toj galeriji. Klikom na neku od poveznica ili na točku na silueti Republike Hrvatske otvorit će se galerija toga grada.

 

Korak 3

Odaberite sliku.

Nakon što se otvori galerija slika odabranog grada, na slikama te galerije uočit ćete naziv i ID slike.
Nazivi slika mogu biti dosta slični, neke slike čak mogu imati i isti naziv (npr. dva grada mogu imati ulice i trgove istog imena) pa zato svaka slika ima jedinstveni identifikator - ID.

 

Korak 4

Kliknite na ikonu.

Ako pokazivač miša zadržite na nekoj od slika, ispod naziva slike pojaviti će se cijena slike, a na sredini slike pojaviti će se tri ikone.
Zadržite li pokazivač miša na ikoni, pojaviti će se opis funkcije te ikone. Da biste pogledali panoramsku sliku u 360°, kliknite na ikonu sa sličicom povećala.

 

Korak 5

Upravljajte slikom.

Panoramskom slikom možete upravljati pomoću miša, tipkovnicom i alatima u izborniku.
Stavite li pokazivač miša na otvorenu panoramsku sliku, primijetit ćete da je on drugačiji nego inače. Pritisnite i držite lijevu tipku miša te miš pomičite u raznim smjerovima. Pokazivač miša će se mijenjati ovisno o tome u kojem smjeru pomičete miša, a slika će slijediti vaše pokrete mišom. Kotačićem miša sliku možete približiti ili udaljiti.
Ako na sliku kliknete desnom tipkom miša, pojavit će se kontekstualni izbornik koji omogućuje razne projekcije panoramske slike.

Na sličan način slikom možete upravljati i pomoću tipkovnice. Za pomicanje slike koristite strelice, a za približavanje ili udaljavanje slike koristite tipke plus i minus.

U donjem dijelu slike nalazi se izbornik pomoću kojega možete otvoriti zemljopisnu kartu, otvoriti dodatne kontrole za upravljanje slikom, staviti sliku preko cijelog ekrana, pogledati sliku u projekciji "Mali planet" (Little planet view) te pokrenuti autorotaciju slike.