Kako kupiti tiskanu panoramsku sliku


Prije kupnje tiskane slike, istu možete pripremiti tj. konfigurirati u našoj aplikaciji za konfiguriranje slike. U konfiguratoru slike možete mijenjati ambijente, postaviti sliku vašeg ambijenta te izabranoj slici dodati paspartu, okvir, odabrati medij za ispis i odrediti dimenzije slike.


Korak 1

Prijavite se u sustav.

Da biste mogli konfigurirati sliku, prvo se prijavite u sustav.
Klikom na ikonu u izborniku na vrhu stranice pojavit će se dijaloški okvir za prijavu u sustav.

Ako još nemate korisnički račun, kliknite na "Kreiraj korisnički račun" i zatim popunite i pošaljite obrazac za kreiranje korisnikog računa.
Kreiranje korisničkog računa je besplatno.
Nakon što kreirate račun, prijavite se u sustav.

 

Korak 2

Odaberite kategoriju.

Galerija slika podijeljena je u dvije osnovne kategorije: Panoramske slike 360° i Tiskane panoramske slike.
Želite li kupiti tiskanu panoramsku sliku, u glavnom izborniku odaberite: Tiskane panoramske slike -> Hrvatski gradovi.

 

Korak 3

Odaberite galeriju.

Ako ste u glavnom izborniku kliknuli na stavku "Hrvatski gradovi", onda će se otvoriti stranica sa poveznicama za izbor gradova. Poveznica sadrži ime grada i broj slika u toj galeriji. Klikom na neku od poveznica ili na točku na silueti Republike Hrvatske otvorit će se galerija toga grada.

 

Korak 4

Odaberite sliku.

Nakon što se otvori galerija slika odabranog grada, na slikama te galerije uočit ćete naziv i ID slike.
Nazivi slika mogu biti dosta slični, neke slike čak mogu imati i isti naziv (npr. dva grada mogu imati ulice i trgove istog imena) pa zato svaka slika ima jedinstveni identifikator - ID.
Ako pokazivač miša zadržite na nekoj od slika, ispod naziva slike pojaviti će se cijena slike, a na sredini slike pojaviti će se dvije ikone.
Zadržite li pokazivač miša na ikoni, pojaviti će se opis funkcije te ikone. Da biste nastavili sa procesom konfiguriranja slike, kliknite na ikonu sa sličicom škara.

 

Korak 5

Konfiguriranje slike.

Nakon što ste u prethodnom koraku kliknuli na ikonu "Pripremi za kupnju", otvoriti će se stranica za konfiguriranje slike.

Na toj stranici možete vidjeti kako slika koju želite kupiti izgleda u određenom ambijentu, a možete i postaviti do deset slika vaših ambijenata te vidjeti kako bi slika izgledala u vašem ambijentu.

Također možete odabrati neke od predefiniranih dimenzija slike ili dimenzije slike precizno prilagoditi vašim potrebama, a u svrhu što preciznijeg određivanja dimenzija slike, možete uskladiti odnose veličina slike ambijenta i slike koju želite kupiti.

Zatim možete odabrati medij za ispis slike, okvir i paspartu.
Za više informacija o ovim mogućnostima, kliknite na donje poveznice.  

  Info   Ambijenti   Moji ambijenti   Dimenzije slike   Medij za ispis   Okvir   Paspartu   Priprema slike za kupnju (video)