Uvjeti i pravila
O proizvodima


U internet trgovini Panorame 360 d.o.o. možete kupiti virtualne i tiskane panoramske slike.
Virtualne panoramske slike sastoje se od skupa računalnih datoteka i namijenjene su za reproduciranje u preglednicima interneta (browserima).
Reprodukcija virtualnih panoramskih slika nije moguća bez Flash i Javascript tehnologije.

Tiskane panoramske slike moguće je naručiti u nekoliko predefiniranih dimenzija te u prilagođenim (proizvoljnim) dimenzijama.
Tiskane panoramske slike mogu sadržavati okvir i/ili paspartu.
Najveće dimenzije slike, bez okvira i/ili paspartua, mogu iznositi do 110 cm po visini i proporcionalno cm po širini.
Najveće dimenzije slike sa okvirom i/ili paspartuom ograničene su najvećim dozvoljenim dimenzijama okvira i/ili paspartua.

Panorama 360 d.o.o. okvire i paspartu za slike nabavlja od drugih dobavljača te se može dogoditi da naručeni okvir ili paspartu ne bude raspoloživ kod tih dobavljača. U tom slučaju transakcija sredstava po takvoj narudžbi neće biti kompletirana bez prethodnog dogovora sa kupcem.


Korisnički račun (registracija)


Da bi mogao kupovati u internetskoj trgovini Panorame 360 d.o.o., kupac se prvo mora registrirati tj. kreirati korisnički račun.
Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost podataka unesenih prilikom registracije te kasnije i za njihovu ažurnost.


Prikupljanje i zaštita osobnih podataka i njihovo korištenje


Panorama 360 d.o.o. obavezuje se zaštititi osobne podatke kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi djelatnici Panorame 360 d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


Način zaštite povjerljivih podataka


Osobni podaci korisnika/kupaca prikupljeni na ovoj web stranici bit će korišteni isključivo u skladu s pravilima opisanim u Prikupljanje i zaštita osobnih podataka i njihovo korištenje.


Cijene i konverzija valute


Na artiklima su istaknute dvije cijene - sa uključenim PDV-om i bez PDV-a.
Ipak, ako je na nekim artiklima istaknuta samo jedna cijena te nije posebno istaknuta cijena bez PDV-a, onda istaknuta cijena sadrži i PDV.
Cijene pakiranja i dostave nisu sadržane u cijeni artikala te se one zaračunavaju na kraju postupka naručivanja, neposredno prije naplate.

Naplata se uvijek vrši u hrvatskim kunama.
Iznos koji će teretiti Vašu kreditnu karticu dobija se na način da se hrvatska kuna konvertira u Vašu valutu prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke.
Naplaćeni iznos na Vašoj kreditnoj/debitnoj kartici konvertiran je u Vašu valutu prema tečaju kartičarske kuće.
Zbog konverzije valuta može doći do male razlike u cijeni u odnosu na onu koja je naznačena na našoj internet stranici.


Uvjeti prodaje


Panorama 360 d.o.o. je prodavatelj i isporučitelj proizvoda ponuđenih u ovoj internet trgovini, a kupac je registrirani korisnik ove internet trgovine koji kod prodavatelja obavi barem jednu ispravnu i potpunu narudžbu.
Ispravna narudžba je ona narudžba kojom je odabrana barem jedna virtualna panoramska slika ili barem jedna tiskana panoramska slika i medij za ispis slike, sa ili bez okvira, sa ili bez paspartua.
Narudžbe tiskanih panoramskih slika koje sadrže i okvir i/ili paspartu dostavljamo samo na adrese na području Republike Hrvatske. Kontrola adrese dostave obavlja se programski u procesu kreiranja narudžbe, no, budući da se pri tom procesu koriste tehnologije na čije ispravno funkcioniranje može utjecati kupac, a i treća strana, Panorama 360 d.o.o. nije odgovorna za neispravne narudžbe koje nastanu u takvim okolnostima.
Narudžba tiskane panoramske slike sa okvirom i/ili paspartuom na adresu dostave izvan Republike Hrvatske smatrat će se neispravnom narudžbom.

Narudžba okvira i/ili paspartua bez tiskane panoramske slike i medija za ispis nije ispravna narudžba.

Narudžba tiskane panoramske slike sa ili bez okvira i/ili paspartua izvan dozvoljenih dimenzija nije ispravna narudžba.

Kontrola dimenzija tiskanih panoramskih slika, okvira i paspartua isprogramirana je u aplikaciji za konfiguriranje tiskane panoramske slike.
Budući da se u procesu naručivanja, pa tako i u mehanizmu kontrole dimenzija tiskanih panoramskih slika, koriste web tehnologije na čije ispravno funkcioniranje može utjecati kupac, a i treća strana, Panorama 360 d.o.o. nije odgovorna za neispravne narudžbe koje nastanu u takvim okolnostima.

Potpuna narudžba je ispravna narudžba po kojoj je kupac izvršio plaćanje prodavatelju.

Panorama 360 d.o.o. nije dužna provesti neispravnu i/ili nepotpunu narudžbu i isporučiti proizvod.


Uvjeti dostave


Ako Vaša narudžba sadrži samo virtualne panoramske slike, iste ćete, odmah nakon kompletirane transakcije, moći preuzeti na svojoj korisničkoj stranici na poveznici "Preuzimanja".
Prodavatelj je dužan kupcu omogućiti da svaku kupljenu virtualnu sliku preuzme pet (5) puta sa internet trgovine.
Po isteku 30 dana od dana kupnje pojedine virtualne slike, prodavatelj više nije dužan omogućiti njeno preuzimanje.

Naručene tiskane panoramske slike dostavljamo na Vašu adresu. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu.
Za dostave izvan grada Zagreba slike se šalju putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta i dostave.
Slike će biti zapakirane tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja slike provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu koju dostavljač uzima kao potvrdu o isporuci.
Ukoliko nismo u mogućnosti isporučiti neki od naručenih artikala, kontaktirat ćemo Vas telefonom ili e-mailom radi dogovora oko isporuke ili eventualnog otkazivanja narudžbe.
Naručene slike otpremamo u roku 2-7 radnih dana. Rok za otpremu počinje teći po izvršenom plaćanju.
Rok za dostavu slika na adresu na teritoriju Republike Hrvatske je 2-15, a za dostavu izvan Republike Hrvatske 4-30 radnih dana.
Rok za dostavu počinje teći nakon što e-mailom primite obavijest o otpremi slike.

Ukoliko Vaša narudžba sadrži i virtualne i tiskane panoramske slike, virtualne slike moći ćete preuzeti tek nakon kompletiranja transakcije tj. nakon izvršenog plaćanja po toj narudžbi.


Način plaćanja


Naručeni artikli u internet trgovini Panorame 360 d.o.o. mogu se platiti korištenjem slijedećih servisa:

1. PBZ Card - MyCheckOut

PBZ Card - MyCheckOut je usluga online autorizacije kreditnih kartica putem interneta uz maksimalnu sigurnost.
MyCheckOut nudi sigurnu vezu s autorizacijskim centrima kartičnih kuća, plaćanje se autorizira posebnim sigurnosnim protokolima sustava te su tako zaštićeni svi podaci svih sudionika u procesu kupnje preko interneta.
Ovaj servis omogućuje plaćanje slijedećim karticama:

American Express®
MasterCard®
Maestro®
Visa

 

2. PayPal

PayPal je vrlo popularan servis elektroničkog plaćanja koji omogućuje sigurno i jednostavno online plaćanje.
Ukratko, PayPal je vodeća "internetska banka".
Ukoliko ga još nemate, PayPal račun za online plaćanje možete besplatno otvoriti ovdje.


Sigurnost plaćanja


PBZ Card - MyCheckOut nudi maksimalnu sigurnost u internetskom poslovanju i usklađen je s propisanim sigurnosnim standardima kartične industrije vezanim uz internetsku kupnju i plaćanja, što naravno između ostalog uključuje i podršku za 3D Secure program za MasterCard i Visa kartice.
Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije.
Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa. Time je onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i MyCheckOut servisa.
Plaćanje PBZ Card - MyCheckOut servisom zaštićeno je slijedećim sigurnosnim programima:

PayPal servis u svrhu zaštite korisničkih podataka koristi najmodernije sigurnosne tehnologije.
Tijekom prijenosa podataka, PayPal Vaše povjerljive podatke automatski enkriptira koristeći Secure Socket Layer protokol (SSL) sa 128-bitnom enkripcijom.
Preneseni podaci pohranjuju se na servere na koje se primjenjuju stroge mjere fizičke i elektroničke zaštite. Serveri su osigurani elektroničkim firewallom i nisu izravno povezani sa internetom pa su Vaši privatni podaci dostupni samo autoriziranim računalima.


Raspolaganje kupljenim slikama


Tiskanom slikom, u kontekstu pravila i uvjeta koji se odnose na pravo kupca na raspolaganje kupljenim slikama, smatra se panoramska slika otisnuta na medij za ispis. Ostali elementi tiskane panoramske slike (okvir, paspartu i dr.) ne smatraju se dijelovima tiskane panoramske slike u kontekstu prava raspolaganja kupljenim slikama.

Ako pisanim ugovorom ili nekim drugim pisanim pravnim aktom između kupca i prodavatelja nije drugačije određeno, onda:

  1. Kupljene tiskane slike kupac ne smije umnožavati ni u cijelosti niti djelomično.
  2. Kupac snosi odgovornost ako na bilo koji način umnožavanje kupljenih tiskanih slika omogući drugoj osobi.

Virtualnom slikom, u kontekstu pravila i uvjeta koji se odnose na pravo kupca na raspolaganje kupljenim slikama, smatra se skup digitalnih datoteka koje je kupac, nakon izvršenog plaćanja, preuzimanjem sa internetske trgovine prodavatelja ili na neki drugi način preuzeo od prodavatelja, a koje su potrebne za reprodukciju virtualne slike.

Ako pisanim ugovorom ili nekim drugim pisanim pravnim aktom između kupca i prodavatelja nije drugačije određeno, onda:

  1. Kupljene virtualne slike kupac ne smije ni na koji način umnožavati ni u cijelosti niti djelomično.
  2. Kupac snosi odgovornost ako na bilo koji način umnožavanje kupljenih virtualnih slika omogući drugoj osobi.
  3. Virtualna slika može sadržavati datoteke koje su izdane pod Open Source ili nekom drugom sličnom licencom. Kupnjom virtualne slike, kupac ne stječe nikakva prava nad tim datotekama osim onih koja su propisana takvom licencom.

Reklamacije i povrati


Ako imate reklamaciju na kupljeni artikl, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail info@panorama360.hr te ćemo problem riješiti u najkraćem mogućem roku na obostrano zadovoljstvo.

U slučaju reklamacija na kupljenu tiskanu panoramsku sliku, a vezano za zamjenu iste ili povrat uplaćenih sredstava, primijenjuju se pravila iz Zakona o zaštiti potrošača.

Budući da se reprodukcija virtualnih panoramskih slika iz ponude Panorame 360 d.o.o. može isprobati prije kupnje, a s obzirom na činjenicu da Panorama 360 d.o.o. ne može kontrolirati hoće li i koliki će broj kopija virtualne panoramske slike kupac napraviti nakon njene kupnje i preuzimanja, Panorama 360 d.o.o. ne prihvaća povrat virtualnih panoramskih slika niti će izvršiti povrat uplaćenih sredstava za kupnju virtualne panoramske slike.


Izmjene


Panorama 360 d.o.o. zadržava pravo na izmjene ovih uvjeta i pravila te se obvezuje u tom slučaju elektroničkom poštom o njima obavijestiti sve registrirane kupce/korisnike.