Uputstva
Kako pogledati slike


Korak 1 Odaberite kategoriju. Želite li pogledati 360° panoramsku sliku, u glavnom izborniku odaberite neku od kategorija galerije. Npr. odaberite "Hrvatski gradovi 360°.   Korak 2 Odaberite galeriju. Ako ste u glavnom izborniku kliknuli na stavku "Hrvatski gradovi 360°", onda će se otvoriti stranica sa poveznicama za izbor gradova. Poveznica sadrži ime grada i broj slika u toj galeriji. Klikom na neku od poveznica ili na točku na silueti Republike Hrvatske otvorit će se galerija to...